ลงทะเบียนโปรแกรม

ลูกค้าที่ใดที่ใช้โปรแกรมคาราโอเกะในเครื่อ OPPO KARAOKE

ไม่ว่าจะเป็น

-OPPO KARAOKE

-OPPO KAROAKE HOMEGAMOKEOPPO

-KARAOKE Pro HDD

-OPPO KAROAKE Pro HL

ไม่ว่าจะซื้อนานแค่ไหน

ขอให้ท่านลงทะเบียนลูกค้าของท่านได้ที่ลิงค์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองครับ

Scroll to Top